ALEKSA I DRITAN HRABRO se broji Zaključak za opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu OIK-a