DPS- Zaključak za opunomoćenog predstavnika u proširenom sastavu OIK-a