Izmjene kalendara svih rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bijelo Polje koji će se održati 23. 10. 2022. godine