Jasno je BS – Zaključak za opunomoćenog predstavnika