Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bijelo Polje