Obavještenje političkim partijama za imenovanje biračkih odbora