Zaključak za opunomoćenog predstavnika predsjedničkog kandidata Gorana Danilovića