Zaključci o opunomoćenim predstavnicima – Evropa sad!