Zaključci o opunomoćenim predstavnicima – Prava Crna Gora