Zaključci o opunomoćenim predstavnicima predsjedničkog kandidata Andrije Mandića