Zaključci za opunomoćene predstavnike – HRABRO se broji