Zaključci za opunomoćene predstavnike izborne liste – Aleksa Bečić – Miodrag Lekić – Mir je naša nacija