Zaključci za opunomoćene predstavnike izborne liste – Bošnjačka stranka – Ispravno – Rafet Husović