Zaključci za opunomoćene predstavnike – PRAVDA ZA SVE