Zaključci za opunomoćene predstavnike u biračkim odborima – Zajedno! Za budućnost koja ti pripada 41-91