Zapisnik o radu OIK-a za utvrđivanje privremenih-konačnih rezultata